Meditačné ústranie september 2024 v Banskom Studenci

V mene Dogensangha Slovensko ťa pozývam na sesshin v Banskom Studenci, ktorý sa bude konať 12-15.9.2024 (štvrtok – nedeľa).
Upozornenie: zmena termínu konania z pôvodne oznámeného termínu 26-29.9.2024.

Víkendové ústranie (retreat, sesshin) je zamerané na intenzívnu prax zenovej meditácie v sede (zazen), v chôdzi (kinhin) a jednoduché denné činnosti v tradícií japonskej zenovej školy Sótó majstra Dógena. V rámci ústrania bude tiež prebiehať štúdium budhistickej filozofie a diskusia všetkých účastníkov o dharme. Vzájomná, otvorená diskusia vedie k možnosti prejaviť každému svoju skúsenosť a pohľad na budhistickú praktiku. Sme otvorená skupina, meditačné sústredenie je otvorené všetkým, ktorí majú úprimný záujem štúdium dharmy a ochotu podriadiť sa programu ústrania. Ak máte záujem, môžete sa aktívne pridať do talkov  (príprava diskusnej témy).

So sebou si prineste:
– zafu a zabuton (podušku na sedenie, a podložku resp. deku)
– voľné tmavé oblečenie (napr. tepláky, tričko)
– obuv na prezutie (šľapky)
– pracovné oblečenie primerané očakávanému počasiu (viz. program bod samu)
– osobné veci na 3 dni
 
Účastnícky poplatok: 85 eur. Cena zahrňuje len skutočne vynaložené náklady (prevádzka priestoru, strava, odmena pre kuchára).
Uzávierka prihlášok: 16.9.2024 (najneskorší termín pre prihlásenie alebo odhlásenie)

Prihlášku zašlite mailom na adresu organizátora a spolu s ňou uhraďte zálohu vo výške 45 eur.
Platby v EUR prosím zaslať na účet SK0683300000002100549729 (Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Slovensko). Pri platbe z Českej republiky je možné zaslať sumu zodpovedajúcu zálohe v Kč na účet č. 2100549729/2010 (použite platbu v Kč ako domáci prevod, Fio banka, a. s.). Zvyšok ceny doplatiť v hotovosti v EUR priamo na akcii.

Organizátor/kontaktná osoba pre prihlásenie: Robert Spiegel (robert.spiegel7@gmail.com)
Príchod: vo štvrtok od 16:00 do 18:30, začiatok programu o 19:00.