Zazen – ako na to?

Úvod: nižšie uvedený text je prekladom článku Zazen – ako na to od Brada Warnera. Vybral som ho pretože je krátky, jasný & pekný.

English intro: following text is a translation of the article How to do zazen by Brad Warner. I like it, because it’s short, clear & pretty.

Časti textu uvedené kurzívou, sú citácie z Fukan zazengi Majstra Dogena. Jednotlivé obrázky je možné zväčšiť kliknutím na ne.

Pristúpte k vankúšuNa praktiku [za]zenu je zvyčajne najlepšia tichá miestnosť. Jedzte a pite striedmo. Odložte všetko, v čom ste momentálne zapletený. Prestaňte na chvíľu riešiť tisíce vecí. Nerozmýšľajte o tom, čo je dobré a čo je zlé. Zastavte nutkavý pohyb mysle a vedomia. Ukončite intelektuálne úvahy prostredníctvom obrazov a myšlienok. Nesnažte sa stať budhom.

Veď ako by to mohlo súvisieť so sedením alebo státím?

Na miesto, kde sa chystáte sedieť, položte hrubú podložku a na ňu umiestnite okrúhlu podušku (zafu).

Pristúpte k poduške a ruky zložte do gassho.

Pokloňte sa smerom k vankúšuPokloňte smerom k poduške.

Pokloňte sa opačným smeromOtočte sa doprava (v smere hodinových ručičiek) a pokloňte sa opačným smerom.

Sadnite si na vankúšSadnite si na podušku.

Otočte saOtočte sa smerom doprava (v smere hodinových ručičiek) až ste tvárou k stene.

Uložte si nohySeďte buď v plnom alebo v polovičnom lotosovovom sede.

Plný lotosový sedAk chcete sedieť v plnej lotosovej pozícii, položte najprv pravé chodidlo na ľavé stehno a potom ľavé chodidlo na pravé stehno. Ak chcete sedieť v polovičnej lotosovej pozícii, položte len ľavé chodidlo na pravé stehno.

Pozícia rúkPotom umiestnite pravú ruku nad ľavé chodidlo a ľavú ruku na pravú dlaň. Palce sa stretnú a navzájom sa podopierajú.

Nakločte sa do stránVeľa praktikujúcich pokladá za užitočné nakloniť sa najprv doľava a potom doprava, čo zjednoduší nájdenie vyrovnanej polohy chrbtice.

Pozícia zazenJednoducho seďte vzpriamene. Nenakláňajte sa ani doľava ani doprava, ani dopredu, ani dozadu. Dbajte na to, aby uši boli zarovno s ramenami a nos zarovno s pupkom. Jazyk oprite o podnebie. Ústa držte uzavreté. Oči by mali byť otvorené. Dýchajte voľne nosom.

Po zaujatí správnej pozície jeden krát úplne vydýchnite a nakloňte sa doľava a doprava. Keď sedíte v stave tichom ako hora, myslite nemyslenie.

Ako je možné myslieť nemyslenie? Je to stav odlišný od myslenia. Toto je kľúčový bod zazenu.

Začiatok zazenu ohlási tri krát opakujúci sa zvuk zvončeka.

Úklon v sedeNa konci zazenu zvonček zaznie jeden krát. Pokloňte sa smerom k stene.

Keď vstávate z pozície, nerobte prudké pohyby. Nie je potreba sa ponáhľať, ani robiť si násilie.

Načechrajte vankúšNačechrajte svoj vankúš.

Ukloňte sa opačným smeromPostavte sa. Znova sa pokloňte smerom k vankúšu a smerom od neho (vždy sa otáčajte v smere hodinových ručičiek).

KinhinAk nasleduje kinhin (zazen v chôdzi), otočte sa doľava a začnite pomaly kráčať.

Kinhin pozícia rúkRuky si zložte podľa obrázka. Ľavú ruku si zovrite do päste s palcom vo vnútri a pravú položte navrch. Ramená sú natočené tak, aby sa ruky stretli na solar plexus.

Kinhin chôdzaKráčajte rýchlosťou zhruba jeden krok na jeden nádych. Keď zaznie zvonček ohlasujúci koniec kinhinu, kráčajte normálnou rýchlosťou naspäť k svojmu vankúšu. Vždy choďte len smerom dopredu. Aj keď ste minuli svoj vankúš o malý kúsok, je potreba obísť celé zendo a naspäť.

Znova sa ukloňte smerom k vankúšu a od neho. Ak nasleduje ďalšia perióda sedenia, znova začnite. Ak praktika končí kinhinom, počkajte pri svojom vankúši a pokloňte sa spoločne s ostatnými v miestnosti.

A to je všetko. Jednoduché ako 1-2-3!

Vďaka Lize Rose za predvedenie pozície a Svetlane Dekic za fotografie!


Preklad do slovenčiny s povolením autora: Robert Spiegel.

Odkazy: