Čo je to budhizmus, ako a prečo cvičíme zazen

Kniha „Úvod do buddhismu a cvičení zazenu – učení Gudo Nishijimy Roshiho“

Svoboda v činnosti – základním učením Buddhy Gautamy bylo „Nečiň zlo, konej dobro“. Nejdůležitější věcí je naše jednání. Buddha učil, že správné jednání je vždy rovnováhou dvou faktorů: aktivity a pasivity, optimismu a pesimismu, tense a uvolnění. Učil, že nemůžeme dosáhnout této vyrovnanosti vědomým úsilím o nápravu našeho špatného jednání, ale pouze cvičením zazenu. Cvičení nás vrací zpět do stavu prosté a pokojné vyrovnanosti, kterou jsme tak často zažívali jako děti, když jsme byli plně zabráni v přítomnosti nerušeni intelektuálními úsudky o tom, co je dobré a co špatné. Činit dobro znamená v buddhismu prostou činnost, není to výsledek myšlení.

Tato 33 stránková kniha poskytuje úvod do buddhistické filosofie a podrobně vysvětluje jak cvičit zazen (meditaci v sedě) a kinhin (meditaci v chůzi). Obsahuje také instrukce jak si ušít své vlastní zafu.

Stáhněte si knihu v českém jazyce zde