Ústrania

Program ústrania je dopredu daný a počas konania akcie sa už nemení. Nižšie je uvedená naša „štandardná verzia“.

Program:
Štvrtok
16:00 – 19:00 príchod (arrive)
19:00 – 20:00 večera (supper)
20:15 – 20:30 zahájenie (opening)
20:30 – 21:30 zazen-kinhin-zazen
23:00 večierka (bedtime)

Piatok, Sobota
06:30 budíček (wake up call)
07:00 – 07:40 zazen
08:00 – 08:40 raňajky (breakfast)
08:50 – 09:50 samu (manuálna práca)
10:00 – 11:00 zazen-kinhin-zazen
11:00 – 11:20 pauza (coffee break)
11:20 – 12:20 prednáška a diskusia (talk)
12:30 – 13:00 zazen
13:10 – 14:00 oběd (lunch)
14:00 – 16:00 voľný čas (free time)
16:00 – 17:00 zazen-kinhin-zazen
17:00 – 17:15 pauza (coffee break)
17:15 – 18:15 prednáška a diskusia (talk)
18:15 – 18:45 zazen
19:00 – 20:00 večera (supper)
20:00 – 20:30 voľný čas (free time)
20:30 – 21:30 zazen-kinhin-zazen
23:00 večierka (bedtime)

Nedeľa
06:30 budíček (wake up call)
07:00 – 07:40 zazen
08:00 – 08:40 raňajky (breakfast)
08:50 – 09:50 samu
10:00 – 11:00 zazen-kinhin-zazen
11:00 – 11:20 pauza (coffee break)
11:20 – 12:20 prednáška a diskusia (talk)
12:30 – 13:00 zazen
13:10 – 14:00 obed (lunch)
14:00 – 15:00 voľný čas (free time)
15:00 – 16:00 zazen-kinhin-zazen
16:00 – 16:15 záver (closing)
16:15 – 16:45 upratanie miesta konania (cleanup)
16:45 – odchod (depart)