Praktické rady jak následovat buddhistickou pravdu (Gaku do yo jin shu)

Gaku znamená studovat, učit se, nebo následovat. Do znamená Pravda. Yojin znamená upozornění, ukazatel nebo rada. A Shu znamená sbírka. Takže Gaku Do Yojin Shu doslova znamená sbírka rad pro následování pravdy.

V Japonsku se dnes této práci říká Eihei Shoso Gakudo Yojin Shu. Eihei Shoso znamená první patriarcha chrámu Eihei, což je mistr Dogen. Ale titul Eihei Shoso Gakudo Yojin Shu není tak starý. Mistr Dogen napsal tuto knihu přibližně roku 1234. Důvod, proč říkám „přibližně“, je ten, že ačkoliv je kniha složena z několika článků, jen dva články, číslo 3 a 6, jsou datovány. Můžeme si myslet, že každý z těch deseti článků byl napsán v jiném datu, ale ta data nemůžeme odhadnout přesně. Nicméně můžeme předpokládat, že všechny kapitoly byly napsány kolem roku 1234. Editor této knihy je také neznámý. Někteří učenci si myslí, že články editoval sám mistr Dogen, ale jiní trvají na tom, že byly editovány mistrem Kounem Ejo, následovníkem mistra Dogena.

Mistr Dogen se vrátil z Číny do Japonska roku 1227, když mu bylo 27 let. V následujících letech napsal několik knih , například Fukanzazengi (Univerzální návod ke standardní metodě zazenu), Shobogenzo Bendowa (Pojednání o následování pravdy), Shobogenzo Maka-hannyaharamitsu (Dosažení, které je velkou skutečnou moudrostí), a Shobogenzo Genjo-koan (Uskutečněný vesmír), ale prací, které dokončil před napsáním Gakudo Yojin Shu bylo relativně málo.

Svůj první klášter, Kosho-horin-ji, založil mistr Dogen poblíž Kjóta roku 1233. Mistr Dogen tehdy toužil v Japonsku šířit pravý buddhismus – a tak napsal pro své žáky to, co považoval za nejdůležitější návod k následování pravdy buddhismu. Z toho je jasné, že studium Gakudo Yojin Shu hraje velmi důležitou roli.

Text překladu – Gaku do yo jin shu – Praktické rady jak následovat buddhistickou pravdu – napsal mistr Dogen. Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.